KONTAKT

Plantiqua sp. z o.o.
Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

NIP 7123418522
REGON 388819819
KRS 0000898648

Kapitał zakładowy 400 000 PLN wpłacony w całości.

Tel: +48 790 353 611
Mail: joanna@plantiqua.com